ویزای کاری یک مجوز کار (Work Permit) است که به دارنده‌اش اجازه می‌دهد تا بطور قانونی در یک کشور خارجی کار کند. این مجوز، نشان‌دهنده صلاحیت و توانایی افراد برای کار در خارج از کشور است و بیان می‌کند که استخدام یک نیروی کار خارجی می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد و پیشرفت کشور داشته باش. هر کشور از جمله ایالات متحده آمریکا هر ساله پذیرای هزاران نیروی کار خارجی در چند دسته‌بندی شغلی شامل هنرمندان، پژوهشگران، متخصصان فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاران، دانشمندان، ورزشکاران، پرستاران و … می‌باشند1. بنابراین همه اتباع خارجی باید مجوز کار قانونی در ایالات متحده آمریکا را دریافت کنند.

برای اخذ ویزای کاری، معمولاً مدارک مورد نیاز توسط دولت کشور مقصد تعیین می‌شود. این مدارک ممکن است بر اساس نوع فعالیت شغلی و ملیت فرد درخواست دهنده متفاوت باشد. به عنوان نمونه، در کانادا، اعتبار ویزای کاری براساس قرارداد شغلی با کارفرما تا ۳ سال می‌تواند باشد. همچنین، نکته قابل توجه در این زمینه، قابلیت تمدید ویزای کار است. انواع ویزای کاری شامل ویزای کار برای نیروهای دائمی، نیروهای فصلی و نیروهای مرزی، ویزای کاری برای کارآموزان، ورزشکاران، ویزای کار اسمی و … می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.
هیچ محصولی یافت نشد.

ویزای کاری یک مجوز کار (Work Permit) است که به دارنده‌اش اجازه می‌دهد تا بطور قانونی در یک کشور خارجی کار کند. این مجوز، نشان‌دهنده صلاحیت و توانایی افراد برای کار در خارج از کشور است و بیان می‌کند که استخدام یک نیروی کار خارجی می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد و پیشرفت کشور داشته باش. هر کشور از جمله ایالات متحده آمریکا هر ساله پذیرای هزاران نیروی کار خارجی در چند دسته‌بندی شغلی شامل هنرمندان، پژوهشگران، متخصصان فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاران، دانشمندان، ورزشکاران، پرستاران و … می‌باشند1. بنابراین همه اتباع خارجی باید مجوز کار قانونی در ایالات متحده آمریکا را دریافت کنند.

برای اخذ ویزای کاری، معمولاً مدارک مورد نیاز توسط دولت کشور مقصد تعیین می‌شود. این مدارک ممکن است بر اساس نوع فعالیت شغلی و ملیت فرد درخواست دهنده متفاوت باشد. به عنوان نمونه، در کانادا، اعتبار ویزای کاری براساس قرارداد شغلی با کارفرما تا ۳ سال می‌تواند باشد. همچنین، نکته قابل توجه در این زمینه، قابلیت تمدید ویزای کار است. انواع ویزای کاری شامل ویزای کار برای نیروهای دائمی، نیروهای فصلی و نیروهای مرزی، ویزای کاری برای کارآموزان، ورزشکاران، ویزای کار اسمی و … می‌باشد.

ویزای کاری یک مجوز کار (Work Permit) است که به دارنده‌اش اجازه می‌دهد تا بطور قانونی در یک کشور خارجی کار کند. این مجوز، نشان‌دهنده صلاحیت و توانایی افراد برای کار در خارج از کشور است و بیان می‌کند که استخدام یک نیروی کار خارجی می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد و پیشرفت کشور داشته باش. هر کشور از جمله ایالات متحده آمریکا هر ساله پذیرای هزاران نیروی کار خارجی در چند دسته‌بندی شغلی شامل هنرمندان، پژوهشگران، متخصصان فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاران، دانشمندان، ورزشکاران، پرستاران و … می‌باشند1. بنابراین همه اتباع خارجی باید مجوز کار قانونی در ایالات متحده آمریکا را دریافت کنند.

برای اخذ ویزای کاری، معمولاً مدارک مورد نیاز توسط دولت کشور مقصد تعیین می‌شود. این مدارک ممکن است بر اساس نوع فعالیت شغلی و ملیت فرد درخواست دهنده متفاوت باشد. به عنوان نمونه، در کانادا، اعتبار ویزای کاری براساس قرارداد شغلی با کارفرما تا ۳ سال می‌تواند باشد. همچنین، نکته قابل توجه در این زمینه، قابلیت تمدید ویزای کار است. انواع ویزای کاری شامل ویزای کار برای نیروهای دائمی، نیروهای فصلی و نیروهای مرزی، ویزای کاری برای کارآموزان، ورزشکاران، ویزای کار اسمی و … می‌باشد.