ویزای زیارتی، برای افرادی است که به قصد زیارت اماکن مذهبی وارد کشور مورد نظر می‌شوند. این نوع ویزا به خصوص در بازه‌های زمانی اعیاد و مناسبت‌های مذهبی، یکی از محبوب‌ترین ویزاها برای افراد خارجی محسوب می‌شود.

برای اخذ ویزای زیارتی، فرد متقاضی در بازه‌های مناسب زیارت، درخواست ویزای زیارتی را به سفارت کشور مورد نظر ارسال می‌نماید. این ویزا به صورت انفرادی، گروهی و حتی ویزاهای خاص مانند ویزای طرح سماح که ویژه مراسم اربعین در کشور عراق است، صادر می‌شود. مدت اعتبار ویزای زیارتی معمولاً تا 60 روز است و فرد متقاضی می‌تواند تا 30 روز نیز در کشور مورد نظر اقامت داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای زیارتی عبارتند از:

 • پاسپورت
 • عکس پرسنلی
 • بیمه مسافرتی
 • بلیت پرواز رفت و برگشت.

با توجه به هدف زیارتی، فرد متقاضی می‌تواند به سفارت کشور مورد نظر مراجعه کرده و درخواست ویزا را ارسال نماید. در صورتی که در قالب گروه زیارتی قصد ورود به یک کشور را دارید، نماینده گروه می‌تواند به سفارت مراجعه کرده و نیازی به حضور فرد متقاضی نیست.

هیچ محصولی یافت نشد.
هیچ محصولی یافت نشد.

ویزای زیارتی، برای افرادی است که به قصد زیارت اماکن مذهبی وارد کشور مورد نظر می‌شوند. این نوع ویزا به خصوص در بازه‌های زمانی اعیاد و مناسبت‌های مذهبی، یکی از محبوب‌ترین ویزاها برای افراد خارجی محسوب می‌شود.

برای اخذ ویزای زیارتی، فرد متقاضی در بازه‌های مناسب زیارت، درخواست ویزای زیارتی را به سفارت کشور مورد نظر ارسال می‌نماید. این ویزا به صورت انفرادی، گروهی و حتی ویزاهای خاص مانند ویزای طرح سماح که ویژه مراسم اربعین در کشور عراق است، صادر می‌شود. مدت اعتبار ویزای زیارتی معمولاً تا 60 روز است و فرد متقاضی می‌تواند تا 30 روز نیز در کشور مورد نظر اقامت داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای زیارتی عبارتند از:

 • پاسپورت
 • عکس پرسنلی
 • بیمه مسافرتی
 • بلیت پرواز رفت و برگشت.

با توجه به هدف زیارتی، فرد متقاضی می‌تواند به سفارت کشور مورد نظر مراجعه کرده و درخواست ویزا را ارسال نماید. در صورتی که در قالب گروه زیارتی قصد ورود به یک کشور را دارید، نماینده گروه می‌تواند به سفارت مراجعه کرده و نیازی به حضور فرد متقاضی نیست.

ویزای زیارتی، برای افرادی است که به قصد زیارت اماکن مذهبی وارد کشور مورد نظر می‌شوند. این نوع ویزا به خصوص در بازه‌های زمانی اعیاد و مناسبت‌های مذهبی، یکی از محبوب‌ترین ویزاها برای افراد خارجی محسوب می‌شود.

برای اخذ ویزای زیارتی، فرد متقاضی در بازه‌های مناسب زیارت، درخواست ویزای زیارتی را به سفارت کشور مورد نظر ارسال می‌نماید. این ویزا به صورت انفرادی، گروهی و حتی ویزاهای خاص مانند ویزای طرح سماح که ویژه مراسم اربعین در کشور عراق است، صادر می‌شود. مدت اعتبار ویزای زیارتی معمولاً تا 60 روز است و فرد متقاضی می‌تواند تا 30 روز نیز در کشور مورد نظر اقامت داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای زیارتی عبارتند از:

 • پاسپورت
 • عکس پرسنلی
 • بیمه مسافرتی
 • بلیت پرواز رفت و برگشت.

با توجه به هدف زیارتی، فرد متقاضی می‌تواند به سفارت کشور مورد نظر مراجعه کرده و درخواست ویزا را ارسال نماید. در صورتی که در قالب گروه زیارتی قصد ورود به یک کشور را دارید، نماینده گروه می‌تواند به سفارت مراجعه کرده و نیازی به حضور فرد متقاضی نیست.