ویزای خصوصی یک مجوز ورود به کشوری خارجی است که به شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت اجازه می‌دهد با هدف دیدار از اقوام وارد کشور روسیه شده و در آنجا بمانند. اگر شما قصد دارید با دوستان یا آشنایان خود که در یک کشور دیگر زندگی می‌کنند، دیدار کنید، می‌توانید برای ورود به آن کشور درخواست ویزای خصوصی دهید.

شرایط اخذ ویزای خصوصی عبارتند از:

داشتن دعوتنامه از میزبان در کشور مقصد.
میزبان باید بالاتر از 18 سال سن داشته باشد.
میزبان باید شهروند روسیه یا فردی از تبعه خارجی با اقامت دائم در کشور مقصد باشد.
مدت اعتبار ویزای خصوصی معمولاً بین 30 تا 90 روز است، و تمدید آن غیرممکن است (به جز در موارد استثنایی مانند درمان اضطراری).
برای اخذ ویزای خصوصی، میزبان باید به اداره محلی پلیس مهاجرت در محل اقامت خود مراجعه کند و مدارک لازم را ارائه دهد. همچنین، مسافر باید ظرف هفت روز کاری پس از ورود به کشور مقصد، با مراجعه به نزدیکترین شعبه اداره مهاجرت، ثبت نام کند.

توصیه می‌شود که به جای ویزای خصوصی، از ویزای توریستی یا تجاری برای سفر به کشور کشور مقصد استفاده کنید، زیرا تنظیم دعوتنامه برای ویزای خصوصی معمولاً دشوار و زمان‌بر است.

هیچ محصولی یافت نشد.
هیچ محصولی یافت نشد.

ویزای خصوصی یک مجوز ورود به کشوری خارجی است که به شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت اجازه می‌دهد با هدف دیدار از اقوام وارد کشور روسیه شده و در آنجا بمانند. اگر شما قصد دارید با دوستان یا آشنایان خود که در یک کشور دیگر زندگی می‌کنند، دیدار کنید، می‌توانید برای ورود به آن کشور درخواست ویزای خصوصی دهید.

شرایط اخذ ویزای خصوصی عبارتند از:

داشتن دعوتنامه از میزبان در کشور مقصد.
میزبان باید بالاتر از 18 سال سن داشته باشد.
میزبان باید شهروند روسیه یا فردی از تبعه خارجی با اقامت دائم در کشور مقصد باشد.
مدت اعتبار ویزای خصوصی معمولاً بین 30 تا 90 روز است، و تمدید آن غیرممکن است (به جز در موارد استثنایی مانند درمان اضطراری).
برای اخذ ویزای خصوصی، میزبان باید به اداره محلی پلیس مهاجرت در محل اقامت خود مراجعه کند و مدارک لازم را ارائه دهد. همچنین، مسافر باید ظرف هفت روز کاری پس از ورود به کشور مقصد، با مراجعه به نزدیکترین شعبه اداره مهاجرت، ثبت نام کند.

توصیه می‌شود که به جای ویزای خصوصی، از ویزای توریستی یا تجاری برای سفر به کشور کشور مقصد استفاده کنید، زیرا تنظیم دعوتنامه برای ویزای خصوصی معمولاً دشوار و زمان‌بر است.

ویزای خصوصی یک مجوز ورود به کشوری خارجی است که به شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت اجازه می‌دهد با هدف دیدار از اقوام وارد کشور روسیه شده و در آنجا بمانند. اگر شما قصد دارید با دوستان یا آشنایان خود که در یک کشور دیگر زندگی می‌کنند، دیدار کنید، می‌توانید برای ورود به آن کشور درخواست ویزای خصوصی دهید.

شرایط اخذ ویزای خصوصی عبارتند از:

داشتن دعوتنامه از میزبان در کشور مقصد.
میزبان باید بالاتر از 18 سال سن داشته باشد.
میزبان باید شهروند روسیه یا فردی از تبعه خارجی با اقامت دائم در کشور مقصد باشد.
مدت اعتبار ویزای خصوصی معمولاً بین 30 تا 90 روز است، و تمدید آن غیرممکن است (به جز در موارد استثنایی مانند درمان اضطراری).
برای اخذ ویزای خصوصی، میزبان باید به اداره محلی پلیس مهاجرت در محل اقامت خود مراجعه کند و مدارک لازم را ارائه دهد. همچنین، مسافر باید ظرف هفت روز کاری پس از ورود به کشور مقصد، با مراجعه به نزدیکترین شعبه اداره مهاجرت، ثبت نام کند.

توصیه می‌شود که به جای ویزای خصوصی، از ویزای توریستی یا تجاری برای سفر به کشور کشور مقصد استفاده کنید، زیرا تنظیم دعوتنامه برای ویزای خصوصی معمولاً دشوار و زمان‌بر است.