علاقه مندی ها

علاقه مندی ها در وب سایت به معنای نشان دادن علاقه خدماتی است که در ترانسفر وجود دارد. امکان افزودن خدمات ویزای و شرکت های اقامتی و همچنین

نمایشگاه مورد نظر شما به لیست علاقه مندی ها را به کاربران خود می دهند. این کار باعث می شود که کاربران بتوانند به راحتی به محتوای مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند و آن را در زمان مناسب دسترسی پیدا کنند.

این لیست علاقه مندی خالی است.

شما هنوز هیچ خدماتی در لیست علاقه مندی ها ندارید. در صفحه "اصلی" ما خدمات متعدد زیادی پیدا خواهید کرد.

بازگشت به صفحه اصلی