ویزای توریستی دبی (امارات متحده عربی)

تماس بگیرید
کشور

امارات

مدت زمان اخذ ویزا

3 تا 5 روز کاری

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

اخذ ویزای توریستی برزیل

هزینه خدمت: 225 دلار

اخذ ویزای توریستی قرقیزستان

هزینه خدمت: 95 دلار
تماس بگیرید
کشور

قزاقستان

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

اخذ ویزای توریستی هند

هزینه خدمت: 160 دلار
تماس بگیرید
کشور

هند

مدت زمان اخذ ویزا

15 تا 17 روز کاری

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

اخذ ویزای توریستی قبرس جنوبی

تماس بگیرید
کشور

قبرس

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

مدت زمان اخذ ویزا

17 تا 20 روز کاری

اخذ ویزای توریستی فیلیپین

تماس بگیرید
کشور

فیلیپین

مدت زمان اخذ ویزا

7 تا 9 روز کاری

مصاحبه سفارت

دارای مصاحبه

اخذ ویزای توریستی عربستان

هزینه خدمت: 1380 درهم
تماس بگیرید
کشور

عربستان

مدت زمان اخذ ویزا

7 تا 9 روز کاری

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

اخذ ویزای توریستی تاجیکستان

هزینه خدمت: 165 دلار
تماس بگیرید
کشور

تاجیکستان

مدت زمان اخذ ویزا

1 تا 3 روز کاری

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

اخذ ویزای توریستی ترکمنستان

هزینه خدمت: 200 دلار
تماس بگیرید
کشور

ترکمنستان

مدت زمان اخذ ویزا

20 تا 25 روز کاری

مصاحبه سفارت

فاقد مصاحبه

اخذ ویزای توریستی تایلند

هزینه خدمت: 70 یورو
تماس بگیرید
مدت زمان اخذ ویزا

5 تا 7 روز کاری

اخذ ویزای توریستی باکو

هزینه خدمت: 35 دلار
تماس بگیرید
کشور

آذربایجان

مدت زمان اخذ ویزا

13 تا 15 روز کاری

اخذ ویزای توریستی سنگاپور

هزینه خدمت: 90 دلار
تماس بگیرید
کشور

سنگاپور

مدت زمان اخذ ویزا

9 تا 11 روز کاری